За нас

 

Mastering Life Ministries

Pure Passion ЧИСТА СТРАСТ

end2

Темите на телевизионна програма ЧИСТА СТРАСТ са:

  • Порнография
  • Сексуално пристрастяване
  • Детско сексуално малтретиране
  • Педофилия
  • Хомосексуалност / Лезбийство
  • Изневяра / Развод
  • Проституция / Трафик на деца
  • Аборти / Самотни майки
  • Запознаване с Бога
  • Божествената цел за човешката сексуалност

“Чиста страст” е най-уникалното и необходимо предаване по телевизията. Няма друго такова предаване за живота и човешката сексуалност, което да показва потресаващата нужда от изцеление. Ежедневно милиони са въвлечени в сексуално объркване. Християнското общество не осъществява достатъчно комуникация, за да покаже на хората необходимостта от благодатта и истината, които единствено могат да ги освободят и изградят в стандартите на здравата човешка сексуалност. Целта на ЧИСТА СТРАСТ е да достигне до … … сексуално наранените хора, като им покаже как Бог може да промени живота на тези, който се обърнат към Него и как Той ще ги укрепява да водят живот на благодат, любов и чистота. Чрез лични свидетелства и проучвания върху предмети като трафик на хора, детска проституция, пристрастяване към порнография, хомосексуалност и детско насилие, ние окуражаваме хората с надеждата и знанието, че Бог ги обича и желае да ги освободи от тяхното разочарование и нараняване на любим човек. Резултатите са напълно променени животи – хората преминават от безнадеждност и робство към радост и свобода. Тези, с които се свързваме повече не живеят сексуално пристрастени. Свободни са от емоционалната болка на минало сексуално насилие и намират истинската си идентичност в личността на Исус Христос. Бракове са спасени. Хора израстват в зрялост, изграждат добродетелност, верност и намират отново щастие във взаимоотношенията си. Те откриват ново ниво на интимност, взаимоотношения и приятелство с Бога, за които дори не са мислили, че са възможни. Това са резултатите, които виждаме от една правилна основа. Християнското общество изгражда служения на помагане при сексуално наранените хора чрез специално обучение и разкази по действителни случаи. По този начин се илюстрира и достига до процеса на изцеление, който е здраво основан върху юдео-християнските принципи. Предаването показва много световно известни християнски експерти, лични истории на хора и Божият начин за освобождение на тези, които са завладени от пристрастяване и неправилен начин на живот. Резултатът е църква служеща в повече благодат, повече разбиране и повече любов; тяло от вярващи, които съветват и служат индивидуално на хора, които се нуждаят от помощ. Църквата обича наранените, вместо да ги обвинява, знае къде да намери мъдрост, сила и насока, необходима за живота, който Бог очаква да живеем. Скритите грехове, в които живеят сега вярващите – срам и тъмнина, биват осветени и изцерени. Браковете са спасени. Водачи, който са се провалили са спасени и възстановени. Бащи са помирени със синовете си и майки с дъщерите си. В обсега на служението, което акцентира върху сексуалния грях – серията “Чиста страст”, помага да се видят нещата в правилната перспектива. Ние показваме Божията всеобща благодат за всеки вид грях, прилагаме Божията изцелителна сила за всеки вид нараняване и учим всеки член на Христовото тяло, че трябва да участва в помощ на наранените. Като доказваме, че изцелението от сексуален грях и нараняване е на една и съща основа, както всеки друг грях или нечестие, ние установяваме в ума на хората Божието намерение и цел. Помагаме на човека да се види през погледа на Неговото изкупление. Като служение създаваме мостове между деноминалните различия като се придържаме изцяло към Святото Писание като наш краен авторитет. В резултат има повече единство, отколкото разделения и това не може да бъде по-добре видяно освен в светлината на изцелението на греха и нараняването. За да се свържете с нас на български език използвайте: contact@purepassion-bg.com За английски използвайте: Contact Us Mastering Life Ministries P.O. BOX770 Franklin, TN 37065 Phone: 615-507-4166 email: mlifem@aol.com web: www.purepassion.us