Мастурбацията – добра или лоша

Целта на това изучаване е да обясни защо мастурбацията може да бъде пагубна за живота и да насърчи хората да се откажат от практикуването й. Мастурбацията може да донесе временно удоволствие, но също така предизвиква пристрастяване и други сексуални проблеми. Поради факта, че много хора, които четат статията може да не са християни, аз съм направил отделна сесия с точки, базирани на духовни принципи. Ако си християнин те насърчавам да отделиш време да се помолиш и да поискаш Бог да ти покаже истината за мастурбацията.
Не духовни принципи, засягащи мастурбацията

1. Мастурбацията води до пристрастяване! Аз насърчавам всеки, които се съмнява, че мастурбацията води до пристрастяване да пробва колко седмици или месеци може да изтрае без да мастурбира. Знаем, че сексуалните пристрастявания всъщност са като тези при наркоманите. Химическите веществата, които освобождават нашите тела по време на сексуална възбуда създават същият ефект върху мозъка като наркотиците. Казано още веднъж мастурбацията засилва многократно в мозъка ни онези химически вещества, които водят до зависимост. Както при наркоманията, мастурбацията изисква все повече увеличаване на размера на стимулация за постигане на последователни нива на удоволствие. Това може да доведе до едновременно увеличава честотата на навика и безкрайно търсене на нови материали за подобряване на опита и преживяването.

2. Мастурбацията кара нашите тела да откликват на себестимулацията, което е себецентризъм. Това вреди на нашата способност да се свържем с друг човек сексуално. Сексът е взаимоотношение при което даваме внимание на друго лице, което се нуждае поне от толкова колкото и ние. Ако сме обслужвали нашите собствени желания постоянно, може да ни е трудно да дадем на партньора вниманието, което той или тя желае. Освен това, физиологичните хормони, освободени в мозъка по време на сексуална възбуда, стават причина и се свързват с каквото гледате или мислите по това време. Това може да доведе до нас, за да бъдем по-отзивчиви към мастурбацията (и свързаните с нея фантазии), отколкото ако правим секс.

3. Мастурбацията предизвиква сексуален дисбаланс:

Мастурбацията възбужда нашите сексуални емоции и приучва тела ни да търсят сексуално общение по-често от нормалното. Здравият разум ни учи, че трябва да има баланс между секса и другите дейности в живота ни. Мастурбацията нарушава този баланс чрез навика телата и умовете ни да очакват удовлетворение по-често от нормалното. Като обратна връзка дисбаланса между реалността и фантазията да може да придвижи човек по-близо до пълната зависимост.

Сексуалния дисбаланс може да засегне и други области на нашия живот чрез отклоняване на енергия, време и ресурси в сексуална активност. Така например, човек остава до късно всяка нощ да търси порно, за да мастурбира. На следващият ден страда ефективността на работата му, защото не може да стои буден, животът в семейството му е незадоволителен, защото е в лошо настроение, съпругата му се отчуждава от него поради липсата на интерес и привързаност към нея освен това и дългът му в кредитна карта се увеличава поради таксите от порно сайтове, които той е посещавал, за да подхранва своя навик.

Хората, които най-вероятно страдат от липсата на равновесие са тези, които нямат редовна сексуална интимност (напр. юноши, несемейни, разведени, вдовци, вдовици и хора със сексуално не функциониращи бракове). За съжаление, това са същите хора, които могат да бъдат силно изкушени да се отдадат на порното и мастурбацията. Ако възбудят апетит към мастурбацията като дадат воля на чувствата си, шансовете лесно да се хванат и да бъдат погълнати от пристрастяването е сигурен, след това те лесно биха могли да тръгнат в кръга, който създава дисбаланса.

Разглеждане на мастурбацията от духовна гледна точка

За християните, има някои важни въпроси, които трябва да разгледаме, засягащи мастурбацията. Основният въпрос е: “Посветил ли си се да почиташ Бог с тялото си?” Ако да, тогава те насърчавам внимателно да разгледаш точките, представени в този раздел.

Нека първо разгледаме типичните греховете, които съпътстват мастурбацията: похот и сексуално идолопоклонничество. Те не могат да бъдат открити във всеки случай, но те обикновено вървят заедно.

Похот

Определението от новото 9-то академично издание на речника на Уебстър е следното:

ненаситено или необуздано сексуално желание, похотливост … интензивен копнеж, непреодолим апетит
ненаситно желание, необходимост, апетит
Очевидно примерите за похот по време на мастурбация включват гледане на порнография и фантазиране за секс. Както се вижда от определенията, похотта може да бъде само един силен копнеж или страстно желание. Тя не може само да бъде дори една съзнателна мисъл, а силно чувство на плътта.

Сексуално идолопоклонничество

Определението на идолопоклонничество от речника на Уебстър е следното:

прекалената привързаност или преданост, посветеност към нещо
Определенията за идол от речника на Уебстър :

подобие на нещо
форма или вид
обект на изключителна преданост
изображение или символ на обект за поклонение
невярна представа, заблуда, самоизмама
Когато погледнем към порно, сексуални изображения в паметта или въображението си, по време на мастурбацията, ние все едно храним прекалената привързаност или преданост към идола на секса. Такава привързаност и преданост е силно подсилена и от химичните вещества, изпуснати по време на сексуална възбуда и оргазъм от мозъка ни.

Идолопоклонничество е грях (Изход 20:3-5) и той може да донесе неприятни последици, като например демонично потисничество и проклятия за поколенията. Божията основната заповед е да Го обичаме с цялото си сърце, душа и ум (Мат. 22:36 – 38). Мисля си, че е невъзможно да обичаме Бога с цялото си сърце, душа и ум, когато боготворим сексуални образи и мисли!

След като разгледахме похотта и сексуално идолопоклонничество, вече можем да видим духовното влияние на мастурбацията.

1. Мастурбацията те кара да бъдеш воден /управляван/ от греха

В Библията се казва, че има само две неща, на които можем да слугуваме: греха или праведността. Няма други господари. Павел пише: “Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?” Римляни 6:16

Мастурбацията на кой господар те кара са служиш? В почти всички случаи, тя се допълва от греховете похот или сексуално идолопоклонничество и ни заробва за греха.

Бог не иска да бъдем роби на греха. Така например, той каза на Каин: “Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва да го владееш.” Битие 4:7

Каин съгреши и греха му стана господар до края на живота му. След убийството на брат си, той загуби работата си, мира си, дома си, както и благословението и прекара останалата част от дните си като “бежанец и скитник”. Бит.4:12

Така и ние имаме същата възможност да изберем нашия господар. Ако изберем греха за наш господар, нашият живот ще бере плодовете, носени от греха – т.е. унищожаване, тъга, недоволство, смърт и т.н. Ако изберем праведността като наш господар ние ще се пожънем живот! Павел пише: “Защото, когато бяхте слуги на греха не бяхте обуздавани от правдата. Какъв плод имахте тогава от ония неща? – неща, за които сега се срамувате, защото сетнината им е смърт. Но сега като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ”. Рим. 6:20-23

2. Мастурбацията използва телата ни като инструмент за греха

Вашето тяло е да бъде представено и използвано като инструмент за праведност, а не за грях. Павел пише: “И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти. Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата”. Рим. 6:12-13

Бог може най-добре да ни използва, когато ние пазим нашите “съдове” (тялото, душата и дух) свободни от греха. Павел пише: “А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръсни; и едни са за почтена употреба, а други за непочтена. Прочее, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. Но отбягвай младежките страсти; и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира”. II Тим. 2:20-22

Това е нашата отговорност да изчистваме себе си от греховни мотиви и цели, с помощта на Святия Дух. Практикуването на мастурбация е точно обратното на бягащи от зли желания, защото тя включва настройка на съзнанието ни към зли желания, използвайки нашите тела да действат за това. Правейки това, ние възпрепятстваме полезността на нашите съдове, за Бога.

3. Мастурбацията осквернява Божия храм и наскърбява Святия Дух

Като вярващи в Исус Христос, нашият тела са буквално Божиите храмове на Святия Дух, който живее в нас. Сексуалният греха е уникален в това, че нарушава специалното единство, което имаме с Бога. Павел загатва за това, когато пише, че сексуалният грях е съгрешаване срещу нашите собствени тела (I Кор. 6:18). Той дори се опитва да опише и сравни това все едно да се оженят Исус и проститутка (I Кор. 6:15-16). Мастурбацията упражнява сексуални грехове (като похот или сексуално идолопоклонничество), тя ще навреди на взаимоотношенията ни с Бог и ще оскверни неговия храм (нашите тела).

Бог ни заповядва да “Го почитаме с телата си” (I Kор. 6:20). Това е форма на духовно поклонение, което извършваме физически: “И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благо угодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с тоя век /свят/, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благо угодно Нему и съвършено”. Рим. 12:1-2

4. Мастурбацията засилва “плътското мислене”

Мастурбацията настройва съзнанието ни за задоволяване на грешните ни желания и така се превръщаме в “плътски мислещи.” Павел пише: “Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угаждате на плътските страсти. Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате”. Гал. 5:16-17

Плътското мислене разрушава живота и мира ни и държи ни далеч от това да угодим на Бога. Павел пише: “Защото тия, които са плътски, копнеят за плътското; а тия, които са духовни – за духовното. Понеже копнежът на плътта значи смърт; а копнежът на Духа значи живот и мир. Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може; и тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога”. Рим. 8:5-8

5. Мастурбацията ви води в заблуда и поквара

Мастурбацията отваря вратата за приемане влиянието на похотта. Павел пише за тази измама в Ефесяните 4:22-24: “да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда, святост на истината”.

Приемането на похотта или сексуалното идолопоклонничество чрез мастурбацията ще попречи на напредъка, който искаме в превръщането ни в “нов човек”, какъвто Бог ни е създал да бъдем (II Koр. 5:17). Нашето многократно практикуване на похотливост чрез мастурбацията също ще доведе до “отвръщане” на духовно ни сърце от Бога (Евреи 3:13). Това би могло да доведе в крайна сметка до отвръщането ни напълно от Бога.

6. Мастурбацията моделира ума ти за светски модел на мислене

Светският модел до голяма степен се основа на похотта (1 Йоан 2:15-17). Мастурбацията освобождава похот в нашите мисли и го засилва с физическото удоволствие. Чрез използване на порнография или припомняне на сексуални спомени, докато мастурбираме, ние налагаме светския модел в мислите си. В резултат на възприемането на светския модел (т.е. удоволствията на греха) е, блокирането на Божията любов, действаща в и чрез нас: “Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко що е в света, – похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, – не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века.” I Йоан 2:15-17

Бог иска от нас да не се съобразяваме с модела на мислене на света, но да се преобразим в нашето мислене: “И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благо угодно Нему и съвършено”. Рим. 12:2

Заключителни Коментари

Един от въпросите, който често чуваме е: “Мастурбация без похот или сексуална идолопоклонничество грях ли е?” Аз съм скептичен дали това въобще е възможно, но за да запазим добрия тон, нека кажа, че това е възможно. Мастурбацията ясно сее за плътта и неговите желания (виж точка # 4 по-горе). Бог заповядва на Своите последователите да сеят за духовните желания, а не за плътските копнежи. (Галатяни 6:8). Макар че може да бъде допустимо за християните да практикуват мастурбация, как би могло това да бъде от полза, когато тя настройва съзнанието ни към желанията на плътта (I Kор. 6:12)?

Като цяло, мастурбацията ви отнема много от благословенията, които Бог е планирал за живота ви. Ако сте християнин, имате задължение не да живеете за изпълнението на вашите плътски желания, а да живеете за изпълнението желанията на Святия Дух (Римляни 8:12-13). Мастурбацията представлява заплаха за робство през целия ни живот и заплашва духовния ни вървеж. Исус беше възкресен, така че вие също бихте могли да живеете нов живот, свободни от робството на греха.