Лъжите на порнографията

 

 Лъжи за сексуалните грехове, зависимостта и свободата

       Лъжите са основата на изкушенията, които срещаме в сексуалната зависимост. Дяволът е главният лъжец. Исус обяснява, “Той [Сатана] е убиец от самото начало, не обича истината и в него няма истина. Когато лъже той говори на родния си език, защото той е лъжец и баща на лъжата” (Йоан 8:44 англ).

       Хората първо бяха изложени на Сатанинските лъжи в Едемската градината. Сатана каза на Ева, че Бог е скрил добри неща от нея. Щом тя започна да се съмнява в Бога, беше съблазнена от плода и съгреши. По същия начин, Сатана ни изкушава и нас като използва комбинации от лъжи и неща, които желаем. Ако може да ни накара да се усъмним в Божията добрина чрез лъжа, тогава сме на път да съгрешим.

       Ето пример за общото в сексуалното изкушение: Сатана често се опитва да убеди хората, че ограничаването на секса в брака е остаряло и неприложимо. Той казва на хората (най-вече на не семейните и тийнейджърите), че Бог несправедливо задържа секса от тях. Казва им също, че няма да има никакви или малко последици от секс извън брака и /или гледане на порно. Резултатът е, че много хора се съмняват в Божия добър план за секса и се поддават на разврат, прелюбодеяние, хомосексуалност, порнографията и много други лоши алтернативи. След това тези хора откриват, че последиците са реални и често много по-лоши, отколкото са си мислели.

       Унищожи лъжите с истина: Силата на лъжите се разрушава от истината. Исус каза: “Ако стоите в Моето слово вие наистина сте моите ученици. И щенаучите истината и истината ще ви направи свободни” (Йоан 8: 31-32англ). Както Исус каза ние трябва да бъдем запознати с Неговото слово, което е записано в Библията. Да прекарваме време в библейско изследване е от решаващо значение за успеха на бойното поле на изкушенията. Това е изучаване и наизустяване на  библейски стихове, приложими за различни изкушения, които можем да се сблъскаме в секс зависимостта.

       Когато четете следните лъжи, помолете Светия Дух да ви помогне да разпознаете лъжите, в които може би сте повярвали. Исус каза за Святия Дух,“Той ще Ви покаже цялата истина” (Иоан 16:13 англ). Опитахме се да отговорим на всяка лъжа с истината от Библията.

Лъжа Истина
Никога няма да мога да се освободя от секс зависимостта Исус умря на кръста така че ние да БЪДЕМ свободни от какъвто и да е грях, с който се борим или сме въвлечени. Святия Дух, които възкреси Христос от мъртвите дава живот на смъртните ни тела, за да можем да живеем в свобода (Римляни 8:11,13) .Животът чрез Исус Христос носи духовното обновяване и нова природа, които ни правят способни да ходим в чистота, точно както Исус (2 Коринтяни 5:17).

Без значение колко лошо сме съгрешили, все още можем да дойдем при Исус и да получим прошка и очистване. Исусовата кръв покрива всички наши грехове. Евреи 6:17-20 потвърждава, че ние имаме надежда в Исус, които е котва за нашата душа.

Порнографията помага на сексуалния ми живот в брак Порнографията разрушава брака и сексуалния живот чрез похот. Макар че може да донесе краткотрайно удоволствие, тя уврежда брака ти с любов, вдъхновена от плътско удовлетворение. Това е само въпрос на време преди да се влошат нещата. Похотта естествено иска още и още така, че ще откриете, че търсите по-вълнуващи обекти, отколкото вашият съпруг /а е в състояние да ви даде.
Не мога да живея, без никакво порно (и / или сексуален грях) Врагът иска да повярваме, че ние не можем да оцелеем и да се наслаждаваме на живота с “диета” към греха.Истината е, че животът в грях произвежда духовен живот, който води в крайна сметка до физическата смърт. Истинският живот започва с живот според Божия Дух и не задоволяване на греховните желания. (Римляни 13:14, Йоан 6:63). Ние МОЖЕМ да живеем без грях!

Когато се подчиняваме на Бога със сексуалния си живот, това ще доведе до мир и е най-доброто състояние да се възползваме от плодовете на здравословен брак (текущ и бъдещ). Сексът не е дадено право на всеки човек, а по-скоро е дар от Бога за всеки, които се жени. За тези, които не са сключили брак, предизвикателството е да се доверите на Бога и да изчакате за Неговата промисъл за живот, брак и секс. (Виж: “Да бъдеш несемеен” ).

Бог няма да ме приеме, защото постоянно падам в изкушения Сатана е специалист в осъждението и отчаянието.Веднъж след като ни съблазни да съгрешим, той ни осъжда затова, че сме съгрешили, казвайки ни, че никога няма да бъдем свободни. Казва ни също, че никога няма да бъдем в състояние да угодим на Бога. Исус умря, за да имаме мир с Бога.

Бог не ни е ядосан за това, че сме съгрешили. Той копнее да приемем Исусовата жертва и да живеем в реалността на новия живот, който ни е приготвил. Исус понесе целият Божий гняв, заради нашите грехове (Исая 53:4 -12, Исая 54:10). Бог няма да ни отхвърли, когато го помолим за помощ.

Бог ме направи по този начин Бог не прави грешки. Той ни създаде добри, но ние биваме покварени от раждането си чрез грешното естество, наследено от Адам(Римляни 5:12). Ставаме роби на греха, когато се покоряваме на греховните желания.(Римляни 6:16). Когато сме роби на греха е много лесно да обвиним за това Бога. Когато направим това си  мислим, че се освобождаваме от отговорността за греховете си. Но, Бог не е виновен – ние сме! Стъпката за получаване на свобода започва с поемане на отговорността за греха ни чрез изповядването му пред Бога.
Забраненият секс е по-приятен Забраненият секс ни прави роби на похотта. За известно време нашите забежки в забраненото могат да ни доставят удоволствие, но скоро ще пожелаем повече риск, повече показност, повече тръпка и т.н. и ще се задълбочим в покварата. Нашите собствени действия могат да ни донесат себепроклятие, което ще ни направи неспособни да се наслаждаваме на добрите неща, които Бог ни е дал. Римляни 1:20-32се описва какво може да се случи, когато следваме пътя на разрухата. Онези които уповават на Бога за задоволяване на техните сексуални потребности, ще се наслаждават на удоволствие и трайно задоволяване (Псалм 36:7-9; Йоан 4:14).Бог се грижи и посреща нашите нужди(Филипяни 4:19).
Всеки секс е добър  Бог ни даде някои много специфични указания за това какъв секс е приемлив. Бог ограничава секса до брак между един мъж и една жена (Марк 10:6-9,Битие 2:24). Всяка сексуална дейност извън този контекст е грях, която има последствия и в някои случаи последиците са за цял живот (виж “Последици”). Бога също ни даде конкретни насоки за голотата като ни каза да не разкриваме половите си органи пред други лица, освен пред нашият партньор (Авакум 2:14-16, Исая 57: 8, Езекиил 23:18). Порнография показва голота и това вбесява Бог! (Езекиил 23:18).
Библията учи, че сексът е мръсен Сексът е добър! Библията учи, че Бог създаде секса като чудесен подарък за радост между мъжа и жена в брака. Той постанови това да бъде един интимен израз на любовта само между съпруга и съпругата. Виж какво Библията казва за този вид секс:“Изворът ти да бъде благословен и весели се на жената на младостта си. Нека тя да ти е като любезна кошута и мила сърна; нейните гърди да те задоволяват винаги, нека завинаги да бъдеш  пленен от нейната любов. Защо да бъдеш пленен, сине мой, от прелюбодейка? Защо да прегръщаш съпругата на друг мъж?Притчи 5:18-20 англ.

Когато сексът се отстранен от този контекст и / или използван от порнография или чрез други средства, той води до пристрастяване и разрушаване.

Порнография не наранява никого Порното вреди на зрителите. Притчи 6:27казва: “Може ли някой за сложи огън в пазвата си и дрехите му да не изгорят?” Отговорът, който се подразбира е “Не”.  Пожелаването на хора с очите и мислите е все едно вече си извършил греха с тях. (Мат. 5:28). Порното ни учи на похот и живот в един фантастичен свят на зли мисли. В резултат на това горим в ненаситна похот, която ни кара да търсим удовлетворение. Спомените, произтичащи от нашата порно дейност могат да се помнят през целия живот и да увредят способността ни да се наслаждаваме на секса в брака. Порнография също може да ни заведе по пътя на разрушителни извращения – педофилия, хомосексуалност, изнасилване и злоупотреби са само някои от многото възможни дейности, които порното насърчава.Порното вреди на семейството на зрителите. Например децата ти могат да бъдат измъчвани от злите духове, които измъчват вас или просто те могат да се пристрастят към порното, когато се натъкнат на вашето порно скривалише на компютърни файлове или списания. Вашият съпруг / съпруга може да бъде смазан, ако той / тя открие, че сте извършвали “умствено прелюбодейство” чрез порното.  

На него или на нея може да им е трудно да ви се доверят отново. Вероятно ще отнеме години, за да се научите отново как да обичате своя съпруг/а и да елиминирате задушаващата ви похот. Ще се наложи да се научите как да правите секс по любящ начин, защото досега сте били  настроени за похот чрез порно.

За повече информация вижте “Как действа порнографията”  и “Защо порнографията е толкова вредна” .

Щом се оженя ще спре порно зависимостта ми Бракът може да направи порно зависимостта по-лоша и порно зависимостта руши сексуалния живот в брака! Има няколко причини за това, но една от основните причини е, че порното зависимите, сексуално са свикнали да отговарят на желанието за секс с порно снимки и самозадоволяване. Замисълът на секса в брака е да бъде изграждан върху любовта. Похотта и любовта са пълни противоположности!Порно зависимите трябва да разрушат тази зависимост преди да се оженят.
Похотта е като любовта Похотта е точно обратното на любовта.
Няма нищо лошо с похотта /пожеланието/ Похотта /пожеланието/ е грях (Мат. 5:28). Тя е много вредна и често е отправна точка за много други видове зло. 1 Йоан 2:15-17 ни казва, че похотта всъщност ще попречи на Божията любов да бъде в нас! Ако ние нямаме Божията любов, ние сме уязвими да бъдем изпълнени с всяка друга форма на злото. Римляни 1:20-32 ни дава пример за това, което се случи, когато християни от Рим следваха пожеланията си /похотта/.  Те бяха изпълнени с всяка форма на зло (29-30).  
Самозадоволяването е безвредно и здравословно Мастурбацията води до пристрастяване и чрез пожеланието контролира съзнанието ни. Тя също разрушава сексуалния ни живот в брака като ни насочва към самите себе си. Maстурбацията не ни учи на любов и отдаване на партньора по време на секс. А всичко, което търси е само за собствените ни егоистични желания. (Виж страницата за  Мастурбацията)
Бог е несправедлив и нелюбящ да ограничи секса в брака. Бог е свят, което означава съвършен в добротата и праведност. Бог също ни обича много. Той доказа Своята любов към нас като пожертва Исус за нашите грехове. Бог ограничи секса за брака, са да ни защити от много проблеми, които идват със сексуалния грях. Сексуалният грях носи духовно объркване, извращения, робство, зависимост, унищожаване на семействата и множество други възможни странични ефекти. Сексът е толкова могъщ, че той може само да бъде безопасно съхранен в брак с любов, където има посвещение за цял живот, доверие и интимност. Веднъж щом като извадим секса от този контекст, той става нестабилен и лесно да се превръща в похотлив стремеж.
Многото секс носи задоволство и удовлетворение Трайното задоволство идва от познаването на Бог. Когато следваме Бог, Той ни задоволява с добри неща, които ни правят постоянно задоволени (вж.Псалм 103:2-5, Псалм 107:9, Псалм 145:16, Псалм36:7-9, Йоан 4 : 14). По същия начин сексуалният грях произвежда похот, която е в постоянно желание за още.  Похотта е пълна липса на задоволство.
Предбрачният секс е добър, ако планираш да се ожениш за този човек             или

Сексът е добър, ако сте посветени един на друг и сте ангажирани в моногамна връзка.

Независимо дали сте си обещали да се ожените или си мислите, че евентуално ще се ожените, всъщност вие все още не сте сключили брак.Библията е категорична, че сексът извън брака е грях (1 Коринтяни 6:9, 2 Коринтяни 12:21 , Галатяни 5:19; Евреи 13:4; Колосяни 3:5,Второзаконие 22:13-28). Последиците от предбрачния секс ще включват ощетена интимност в бъдещия ви брак.
Бог не се интересува за това какво правя с тяло си Бог е дълбоко загрижен от това, което правим с нашите тела, защото нашите тела буквално са храмове за неговия Дух. 1 Коринтяни 6:12-20описва специалната функция на нашите тела и как ние сме призвани да почитаме Бога, като не отдаваме телата си в частност на сексуален грях. Сексуалният грях ни свързва духовно с този с когото правим секс (физически и психически). Тъй като Божият Дух живее в нас като християни, ние опозоряваме нашите тела и оскверняваме Божия храм чрез нашия сексуален грях. Да пазим телата си от сексуален грях е духовен акт на поклонение (Римляни 12:1-2).
Моята зависимост ме прави не способен за християнско служение Всички съгрешиха и недостигнаха Божия свят стандарт (Римляни 3:23). Всеки служител на Евангелието е съгрешавал в една или друга област. Секс зависимостта не те дисквалифицира от това да бъдеш служител. Всъщност, ако вашето служение е причина да паднете в изкушение, трябва да отстъпите от него за известно време, докато разрушите това робство с Божията помощ. Вашата победа над греха най-вероятно ще отвори врати, за да помогнете на други, които търсят пътя към свободата.
Аз съм извършил непростимия грях Вижте нашата страница за “Непростимия грях”
Твоето тяло не е достатъчно добро да бъде сексуално успешно Тези лъжи се поддържат от продавачите на пенис-уголемяващите продукти, гръдните имплантанти и секс средствата.Въпреки че могат да бъдат оправдани нуждите, за някои от тези продукти, твърде често хората се чувстват сексуално-недостойни, защото не притежават “съвършената” физическа форма, която виждат по телевизията или на друго място. Врагът има за цел да ни накара да се съмняваме, в това че Бог ни е създал с капацитета и способността естествено да се радваме на сексуалния съюз с нашия партньор. Врагът иска да ни саботира насладата от секса със страх от провал и / или отхвърляне от противоположния пол. Този начин на мислене, разбира се е поощрен от порнографските продукти като “въпрос на размер” и други глупости. Относно секса, можем да се доверим на Бога, че ни е дал всичко необходимо да се наслаждаваме на секс с нашия съпруг / съпруга. Също така можем да поискаме от Него да ни помогне да преодолеем всякакви страхове около секса, така че да можем да се насладим напълно (духовно, емоционално и физически).